Maisto saugos ir kokybės politika

 

• Siekti klientų poreikių ir lūkesčių tenkinimo, užtikrinant stabilią ir aukštą produktų ir teikiamų paslaugų kokybę.

• Užtikrinant gaminamų produktų kokybę ir saugą, dirbti pagal Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus.

• Garantuoti maisto ir pašarų saugą tiekimo grandinėje nuo žaliavos priėmimo iki galutinio produkto pateikimo vartotojui.

• Nuolat tobulinti gamybos technologijas, gaminamus produktus bei teikiamas paslaugas.

• Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, tobulinant jų žinias ir įgūdžius, skatinti juos siekti kuo aukštesnių darbo rezultatų.

• Užtikrinti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę už produktų kokybę ir savo darbą pagal pareigas ir kompetenciją.

• Atvirai bendrauti su klientais, tiekėjais, verslo partneriais ir visuomene, vystyti partnerystę su vietinėmis bendruomenėmis, mokslo įstaigomis.

• Kasmet peržiūrėti kokybės ir maisto saugos politiką, kad ji nuolat išliktų nepriekaištinga.

 

Kooperatyvo „AGROAVES GROUP“ vadovybė įsipareigoja vykdyti šią maisto saugos ir kokybės politiką, skirti reikiamus išteklius, būtinus maisto saugos ir kokybės politikos ir jos pagrindu nustatytiems tikslams įgyvendinti, ir skatina visus įmonės darbuotojus sutelkti pastangas siekiant bendrų tikslų.