Maisto ir pašarų kokybės ir saugos politika

Siekti klientų poreikių ir lūkesčių tenkinimo, užtikrinant stabilią ir aukštą produktų ir
teikiamų paslaugų kokybę.
Užtikrinant gaminamų produktų kokybę ir saugą, dirbti pagal Lietuvos Respublikos,
Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus.
Garantuoti maisto ir pašarų saugą tiekimo grandinėje nuo žaliavos priėmimo iki
galutinio produkto pateikimo vartotojui.
Nuolat tobulinti gamybos technologijas, gaminamus produktus bei teikiamas
paslaugas.
 Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, tobulinant jų žinias ir įgūdžius,
skatinti juos siekti kuo aukštesnių darbo rezultatų.
Užtikrinti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę už produktų kokybę ir savo
darbą pagal pareigas ir kompetenciją.
Atvirai bendrauti su klientais, tiekėjais, verslo partneriais ir visuomene, vystyti
partnerystę su vietinėmis bendruomenėmis, mokslo įstaigomis.
Dirbti tik su patikimais tiekėjais, kurie užtikrina aukštą tiekiamų medžiagų ir paslaugų
kokybę, palaiko darnius tarpusavio santykius, atitinkančius bendrovės politiką,
keliamus tikslus ir teisinius reikalavimus.
Nuolat peržiūrėti kokybės ir saugos politiką, kad ji visada išliktų efektyvi ir
nepriekaištinga.

Kooperatyvo „AGROAVES GROUP“ vadovybė įsipareigoja vykdyti šią maisto saugos ir
kokybės politiką, skirti reikiamus išteklius, būtinus maisto saugos ir kokybės politikos ir jos
pagrindu nustatytiems tikslams įgyvendinti, ir skatina visus įmonės darbuotojus sutelkti
pastangas siekiant bendrų tikslų.